Centrum pro současné umění

Centrum současného umění DOX je multifunkční prostor vytvořený na základě soukromé iniciativy rekonstrukcí bývalé továrny v Praze Holešovicích.

Jméno DOX pochází z právního hlediska doxa, což mimo jiné znamená pochopení věcí, názorů, přesvědčení. Focus DOX se liší od výstavních zařízení podobného formátu („Kunsthalle“ s multifunkčním kulturním střediskem) především uměleckými projekty, jejichž součástí je kritická reflexe naléhavých sociálních otázek, mezi něž patří i uložení dalších „neletických“ disciplín, jako jsou jako je psychologie, historie, filozofie, sociologie, politologie atd.

Poupětova 1
170 00 Prague 7
Telephone: +420 295 568 123
Telephone: +420 295 568 111
E-mail: info@dox.cz
Website: www.dox.cz

Photos @fallen_sliver